top of page

PRESS ROOM

Here is where you’ll find all the latest press releases about Katoenhuis Rotterdam.

Eindhoven and Rotterdam-based Immersive Experience Hubs join forces

High Tech Campus and Concrete Culture are joining forces with their IX hubs. Immersive experiences will profoundly impact everyone's lives in the coming years. This fast-evolving technology demands collaboration between the creative and tech industries. IX hubs 3REALITY, Koelhuis Eindhoven, and Katoenhuis Rotterdam will create an active partnership focusing on research, knowledge exchange, and talent development. This collaboration aims to enrich the national IX landscape and strengthen connections within the national and international IX community.

High Tech Campus Eindhoven has long been at the forefront of investing in emerging technology, developing initiatives such as the AI Innovation Center, and fostering an ecosystem of cutting-edge research and development. Its latest innovation hub for spatial computing, 3REALITY, serves as a hub for immersive technologies, such as VR and XR, emerging as frontrunners in research and development and applied technology usage. 

Concrete Culture creates places where arts, culture, and technology are embedded permanently. Its initiative, Koelhuis Eindhoven, is an immersive technology hub that makes complex topics accessible through immersive experiences. It democratises access to immersive tech, bridging the cultural and tech scenes while providing the essential infrastructure for makers, talents, and producers to experiment, work, and present. Similarly, Katoenhuis and the IX community in Rotterdam and the province of South Holland form an essential network in the heart of Rotterdam’s Makers District and the innovative M4H area.

As the influence of immersive technology expands across industries and societies, collaborations among hubs like 3REALITY, Koelhuis, and Katoenhuis become increasingly crucial. This partnership starts with Koelhuis’ curatorial support at the High Tech Campus for art projects, alongside the development of debate programs, event calendars, and matchmaking between companies, talent, and investors in both Rotterdam and Eindhoven. Additionally, the Koelhuis District will offer significant affordable housing for creative and tech talent working within the hubs. Through shared resources, expertise, and networks, this collaboration between the Rotterdam and Eindhoven hubs aims to bridge the ecosystems of both regions. It actively seeks connections with other national and international hubs to accelerate the growth and innovation of IX communities.

“Embracing the future means investing in technologies that others might only dream of a decade from now. Just as we pioneered AI early on, the emergence of Spatial Web Hub 3REALITY and collaboration with Immersive Experience Hubs like Koelhuis and Katoenhuis reaffirm our commitment to staying ahead. That's why this partnership is so important.” – Paul van Son, Innovation Manager at High Tech Campus Eindhoven & Initiator of the AI Innovation Center

 

“To tackle societal challenges, at Koelhuis and Katoenhuis, we strongly believe in the importance of combining the creative and tech industries. Nowadays, we witness the convergence of both realms within the immersive experience sector. With the large tech ecosystem around R&D and applied usage at High Tech Campus Eindhoven, this collaboration serves as a bridge, bridging the gap between art, culture, and technology.” – Arnold van de Water, Director Concrete Culture & Initiator Koelhuis Eindhoven and Katoenhuis Rotterdam

08192022_Rotterdam_Koelhuis_HR©NickBookelaar-03976 copy.jpg

'Polynode VI' by Lumus Instruments. Photo credit: Martijn-Kuyvenhoven

'Einder' by Boris Acket. Photo credit: Carsten Beierraph.

TEC ART x Lumus Instruments present "Radiant Voids" at Katoenhuis during Rotterdam Art Week

TEC ART in collaboration with Lumus Instruments presents “Radiant Voids”, an exhibition at the junction of art and technology inside the spaces of Katoenhuis | Rotterdam's Immersive Experience Hub.

The debut show to awaken the halls of Katoenhuis with the immersive works of leading Dutch new media artists will be open during Rotterdam Art Week 2024. Nestled within the open spaces of a former cotton warehouse in the emerging M4H area, this first exhibition breathes life into its space, transforming emptiness into an experience of warped perception.


Featuring works of Lumus Instruments, Boris Acket, Robin Beekman, Elsemarijn Bruys, Timo Lejeune, and Simone Smelt.

TEC ART presenteert in samenwerking met Lumus Instruments "Radiant Voids", een tentoonstelling op het kruispunt van kunst en technologie in de ruimtes van Katoenhuis | Rotterdam's Immersive Experience Hub.

De eerste tentoonstelling die de zalen van het Katoenhuis wakker schudt met het meeslepende werk van toonaangevende Nederlandse nieuwe mediakunstenaars zal te zien zijn tijdens Rotterdam Art Week 2024. Genesteld in de open ruimtes van een voormalige katoenopslag in de opkomende wijk M4H, blaast deze tentoonstelling leven in de ruimte en transformeert leegte in een ervaring van verwrongen perceptie.

Deelnemende kunstenaars: Lumus Instruments, Boris Acket, Robin Beekman, Elsemarijn Bruys, Timo Lejeune, Simone Smelt.

Nieuwe Immersive Experience Hub komt naar Rotterdam! 

(English version below)

Immersive Experiences (IX) vormen wereldwijd een snelgroeiende miljardenindustrie. De toepassingen van immersieve technologieën zoals VR, Web 3.0, digital twins en grootschalige videoprojecties strekken zich uit over diverse sectoren, waaronder onderwijs, training & simulatie, wetenschap, gaming, media, kunst en entertainment. Om Nederland, en vooral Rotterdam, een leidende positie te geven in deze wereldmarkt en sociale en economische impact te maken, zijn IX-hubs van essentieel belang.

Katoenhuis Rotterdam, ontstaan uit de beeldbepalende historische Katoenloodsen Van Bennekum’s Havenbedrijf, is strategisch gelegen in het hart van het Rotterdam Makers District – M4H. Het gebouw staat, na 1,5 jaar voorbereiding, op het punt een toonaangevende IX-hub van 6.000 m² te worden. Deze hub brengt kunstenaars, technologiebedrijven en onderwijsinstellingen samen om te werken met, en aan immersieve technologieën. Het biedt cruciale infrastructuur voor makers, creatief talent en tech bedrijven om te experimenteren, te werken en te presenteren. Katoenhuis opereert hierbinnen als een incubator die samenwerking tussen tech-innovators en kunstenaars actief in verschillende disciplines, bevordert. 


De officiële aankondiging van Katoenhuis staat deze week gepland tijdens Immersive Tech Week 2023 in Rotterdam.

 

Rotterdam verbinden met de internationale IX-gemeenschap

 

Door verbinding te maken met andere internationale IX-hubs, zal Katoenhuis internationale bedrijven en kunstenaars naar Rotterdam halen en vice versa, waardoor een globaal netwerk ontstaat dat innovatie stimuleert en de nieuwste technologische ontwikkelingen toont aan zowel professionals uit de industrie als het grote publiek.

 

Met haar focus op innovatie en creativiteit bevindt Katoenhuis zich in de positie om een leidende rol in te nemen bij het vormgeven van de toekomst van immersieve content en de impact daarvan op de samenleving. Katoenhuis heeft als doel om:

  • De de positie van IX in de regio Rotterdam te versterken.

  • De (digitale) economie in de regio te stimuleren.

  • Verbindingen te leggen tussen (internationale) bedrijven, studio's en (onderwijs)instellingen.

  • Een zorgvuldig samengesteld programma te bieden van tentoonstellingen en evenementen die de potentie van IX presenteren aan een breed publiek.
     

Het versterken van de Nederlandse IX-positie in samenwerking met Koelhuis District Eindhoven

 

Koelhuis District Eindhoven is een ambitieus, stedelijk vernieuwingsproject gericht op IX en welke fungeert als een proeftuin waar de creatieve –en tech gemeenschap werkt aan het gebruik van immersieve technologieën voor educatieve en artistieke doeleinden. In dit district worden woonfaciliteiten voor technisch en creatief talent gecombineerd met binnen- en buitenruimtes voor werk, cultuur en vrijetijdsbesteding. De samenwerking tussen deze twee mainportregio's moet ervoor zorgen dat Rotterdam en Eindhoven kennis uitwisselen en het Nederlandse immersieve technologielandschap samen versterken.

 

"Beide steden, Rotterdam en Eindhoven, zijn diepgeworteld in hun industriële traditie, logistiek en high-tech innovatie, gedreven door makers en bedrijven. Dit maakt de twee steden ideale partners voor het stimuleren van innovatie en het werken met immersieve technologieën." - Arnold van de Water, algemeen directeur Concrete Culture, een van de initiatiefnemers achter Koelhuis District Eindhoven en Katoenhuis Rotterdam.

 

Het ecosysteem verenigen

 

De eerste kunstenaars en techbedrijven hebben zich reeds aangemeld als toekomstige gebruikers en huurders van Katoenhuis. In de komende maanden zullen diverse internationale partners deel gaan uitmaken van de hub en het steeds groter wordende ecosysteem. Naast het verbinden van Katoenhuis met het Brainport-netwerk, zoekt Katoenhuis actief naar kunstenaars, techbedrijven, studio's en onderwijsinstellingen die betrokken zijn bij IX. Dit alles om samen te werken en het ecosysteem in Rotterdam verder te ontwikkelen, en daarmee bij te dragen aan de uitwisseling van kennis binnen het wereldwijde netwerk van IX-centra. Neem contact met ons op via info@katoenhuis.nl als je mogelijkheden voor samenwerking of ruimtehuur wilt onderzoeken.

"De eerste keer dat we in contact kwamen met M4H was tijdens de transformatie van de Lee Towers. De energie en de toekomstvisie van zowel de Gemeente als het Havenbedrijf Rotterdam in dit gebied inspireert ons. Wij geloven sterk dat Katoenhuis als IX-hub om deze reden past bij het makers district van Rotterdam." - Tom Bakkers, CEO Bakkers | Hommen, projectontwikkelaar Katoenhuis Rotterdam.

 

Over Rotterdam Makers District - M4H

De voormalige Merwe-Vierhavens, nu bekend als M4H, vormt samen met RDM het Rotterdam Makers District - een gemengd binnenstedelijk havengebied dat wonen, werken, maken en leren combineert en zich richt op de innovatieve maakindustrie. Het is een proeftuin voor o.a. nieuwe technologieën gebaseerd op digitalisering, robotisering en de thuisbasis van ondernemers en kennisinstellingen die werken aan en experimenteren met technische innovaties voor de toekomst van de stad en haar haven.

 

Over de initiatiefnemers

Concrete Culture benut de generatieve kracht van kunst, cultuur en technologie binnen vastgoed- en gebiedsontwikkelingen. Door technologie en cultuur toe te voegen aan stedelijke revitalisatie, streeft Concrete Culture naar het toevoegen van duurzame waarde, het stimuleren van economische groei, het vergroten van vitaliteit en het verbeteren van het algehele welzijn van lokale gemeenschappen.

Initiatieven van Concrete Culture zijn onder andere het Koelhuis District in Eindhoven - dat moet uitgroeien tot Nederlands meest toonaangevende Immersive Experiences (IX) district, en Katoenhuis Rotterdam - de hub voor Immersive Experiences (IX) en technologie in het hart van het Rotterdam Makers District. Beide initiatieven ondersteunen actief behoud en ontwikkeling van creatief en technisch talent, verrijken het culturele landschap en dragen bij aan de groei van de IX – industrie. Meer informatie: www.concrete-culture.nl
 

Bakkers | Hommen is een onafhankelijke vastgoedontwikkelaar in Nederland, gespecialiseerd in binnenstedelijke ontwikkeling. Hun benadering is geworteld in innovatie, langetermijnvisie en samenwerking. Bakkers | Hommen ontwikkelde eerder o.a. Rotterdamse Lee Towers, een project met meer dan 890 appartementen dat een van de grootste transformaties van kantoren naar woningen in Nederland vertegenwoordigt. Momenteel fungeert Bakkers | Hommen als ontwikkelaar voor zowel Katoenhuis als het Koelhuis District in Eindhoven. Meer informatie: www.bakkers-hommen.nl

State–of–the–art Immersive Experience Hub is coming to Rotterdam! 

 

Immersive Experiences (IX) is a rapidly growing multi-billion industry. The applications of immersive technologies, such as VR, Web 3.0, digital twins, and large-scale projections, span various sectors, including education, training & simulation, research & development, gaming, media, art, and entertainment. For the Netherlands and Rotterdam in particular, to take a leading position in this global market and create a social and economic impact, IX hubs are essential.

 

Once known as the "Van Bennekum's Havenbedrijf Katoenloods", Katoenhuis Rotterdam is situated in the heart of Rotterdam Makers District – M4H.  After 1.5 years of preparation, it is about to become a leading, 6.000 m² IX hub connecting artists, tech companies, and educational institutions working with immersive technologies and creating an essential infrastructure for makers, talents, and producers to experiment, work, and present. Katoenhuis will act as an incubator, fostering collaboration between tech innovators and artists working in different disciplines. 

An official announcement of Katoenhuis will take place during Immersive Tech Week 2023 in Rotterdam.

 

Connecting Rotterdam to the international IX community

 

By connecting with other international IX hubs, Katoenhuis will bring international companies and artists to Rotterdam and vice versa, creating a global network that fosters innovation and showcases the latest tech advancements to both industry professionals and the larger public.

 

With its commitment to innovation and creativity, Katoenhuis is well-positioned to play a leading role in shaping the future of immersive content and its impact on society. Katoenhuis aims to:
 

  • Unite and reinforce the position of IX in the region

  • Strengthen the (digital) economy of the region

  • Connect companies, studios, and (educational) institutions

  • Offer a curated program of exhibitions and events presenting the potential of IX to wide audiences.

 

Strengthening the Dutch IX position together with Koelhuis District Eindhoven

 

Katoenhuis has a sister initiative in Eindhoven, Koelhuis District. It is an ambitious urban renewal project centered around IX, which will act as a living lab where the community works on the use of immersive technologies for, amongst others, educational and artistic purposes. Within the Koelhuis District, residential facilities for technical and creative talent will be combined with indoor and outdoor spaces for work, culture, and leisure. This partnership between these two mainport regions aims to ensure that Rotterdam and Eindhoven will exchange knowledge and strengthen the Dutch immersive technology landscape, securing its position as a leading hub for cutting-edge innovation and creativity internationally.

 

 “Both cities, Rotterdam and Eindhoven, are deeply rooted in their industrial tradition, mass industrialization, logistics, and high-tech innovation driven by makers and corporations. This makes the two cities ideal partners in promoting innovation and working with immersive technologies.” - Arnold van de Water, General Director of Concrete Culture, one of the initiators behind Koelhuis District Eindhoven and Katoenhuis Rotterdam.

 

Bringing the ecosystem together

 

The first artists and tech companies have already signed up to become future users and tenants of Katoenhuis. In the coming months, various international partners will become a part of the hub and larger ecosystem. Besides linking Katoenhuis to the Brainport network, Katoenhuis is actively searching for artists, tech companies, studios, and educational institutions involved in IX to collaborate and continue building the ecosystem in Rotterdam, contributing to the exchange of knowledge across the global network of IX centers. Reach out to us at info@katoenhuis.nl if you would like to explore opportunities for partnership or space rental.

 

"The first time we came in contact with M4H was during the transformation of Lee Towers. The energy and the future vision of both the city and the Port of Rotterdam in this area inspired us. We strongly believe that because of this reason, Katoenhuis as an IX hub fits Rotterdam’s Makers District." - Tom Bakkers, CEO Bakkers | Hommen, real estate developer of Katoenhuis.

 

About Rotterdam Makers District – M4H

 

The former Merwe-Vierhavens, nowadays known as M4H, together with RDM, forms the Rotterdam Makers District - a mixed urban port area that combines living, working, making, and learning and is dedicated to the innovative manufacturing industry. It is a testing ground for new technologies based on digitization, robotization, and additive manufacturing, and home to entrepreneurs and knowledge institutions that work on and experiment with technical innovations for the future of the city and its port.

 

About the initiators

 

Concrete Culture leverages the generative power of art, culture, and tech within real estate development undertakings. At its core, by adding tech and culture to urban revitalization, Concrete Culture strives to add value, drive economic growth, enhance vitality, and nurture the overall well-being of local communities.

Concrete Culture’s flagship initiatives include Koelhuis District in Eindhoven–set to become the Netherlands’ leading Immersive Experiences (IX) district, and Katoenhuis Rotterdam–a hub for Immersive Experiences (IX) and technology in the heart of Rotterdam Makers District. Both initiatives actively support creative and technical talent, enrich the cultural landscape of their respective areas, and contribute to the growth of the immersive technology sector in the Netherlands. More information: www.concrete-culture.nl
 

Bakkers | Hommen is a leading independent real estate developer in The Netherlands. Specializing in urban development, their approach is rooted in innovation, long-term vision, and collaboration. Bakkers | Hommens was previously known for the redevelopment of the Lee Towers. With over 890 apartments, it is one of the largest office-to-residential transformations in the Netherlands. Presently, Bakkers | Hommen is the developer behind Katoenhuis and Koelhuis District Eindhoven. More information: www.bakkers-hommen.nl

Photo credit: Nick Bookelaar 

08192022_Rotterdam_Koelhuis_HR©NickBookelaar-03976 copy.jpg
bottom of page